Behandling

Hur går det till?

Vid första besöket får du fylla i en hälsodeklaration som vi senare går igenom tillsammans.

Du får med egna ord beskriva och berätta om din besvär. Vad som är din huvudsakliga sökorssak, var, när och på vilket sätt det gör ont. Hur länge det pågått och vad som förbättrar och försämrar symptomen.

Sedan utförs en ortopedisk och neurologisk undersökning.

Efter detta påbörjas den själva kiropraktiska undersökningen.

Resultatet av undersökningarna dvs fynden tillsammans med din subjektiva beskrivning av symtombilden gör att vi kommer ringa in problemet och kunna lägga upp en personligt utformad behandlingsplan.

Många gånger behöver man även komplettera med en röntgenundersökning, detta gäller särskilt vid större trauman. Men finns det sedan tidigare relativt nytagna bilder räcker oftast det bra.